Zyra në Prishtinë
Rr. Gazmend Zajmi, Nr. 42
Tel: +383 (0)38 / 230 104


Zyra në Gjilan
Rr. Adem Jashari, Nr. 94/B
Tel: 0280 32 54 00


Zyra në Prizren
Rr. Shote Galica, Nr. 30
Tel: 029 210 223