Qendra për këshillim dhe trajtim të varësisë “Labyrinth” ofron shërbimet per identifikim të prezencës së drogës në organizëm, me teste të shpejta, përmes urinës.
Në qendren tonë, bëhen këto testime per të identifikuar këto llojë të drogave:

 • Teste për THC (Marihuanë, bari);
 • Teste për Spice (Marihuanë sintetike);
 • Teste për MDMA (Ekstazi);
 • Teste për Amphetamine (Metanfetaminë);
 • Teste për Opiate (Heroinë, Morfinë);
 • Teste për Benzodiazepines (Trankuilizer, Qetësues);
 • Teste për Methadone;
 • Teste për Cocaine;
 • Teste për Barbiturates;
 • Teste për Buprenorphine;
 • Teste për Tramadol (Trodon).
Testet bëhen përmes urinës, ndërsa rezultatet dalin brenda pak minutave. Raporti për rezultatet e testimit, lëshohet me dëshirën e klientit ose me kërkesë të prindit, dhe të dhenat mbeten konfidenciale.
Substancat (drogat e përdorura) rrijnë në trup për rreth 6 ditë, në raste të përdorimit më afatgjatë dhe në doza më të mëdhaja mund të rrijnë deri në 10 ditë. Kjo do të thotë që ju mund të kuptoni nëse përsoni ka përdorë drogë, më së largu para 10 ditë.Updated: 21/03/2022 14:03:07