Politikat e drogave & zvoglimi i dëmit dhe të drejtat e njeriut

- Cka nënkupton zvoglimi i dëmit në kontekst të drogave?
- Cfarë qasje duhet të kemi ndaj përdoruesve të drogave?
- Si i kane zhvilluar politkat e drogave vendet ku ka rënë prevalenca e HIV dhe mbidozimit?
Ju ftojme ta ndiqni video-animacionin me te ri, ne lidhje me politka te drogave, sherbimet per perdoruesit dhe te drejtat e njeriut.
Kjo video informuese eshte mundesuar ne kuader te projektit "Rritja dhe fuqizimi i perdoruesve te drogave ne Kosove" me asistence te zyres se BE ne Kosove, dhe implementuar nga OJQ Labyrinth.