Dekriminalizimi i drogës në të gjithë botën

Platforma me poshte e krijuar nga disa organizata qe merren me politika te drogave, sherben me pa se cfare modele/praktika legjislative kane shtetet qe e kane dekriminalizu drogat per perdorim personal.Kriminalizimi i perdoruesve te drogave eshte e nderlidhur me rritje te stigmatizimit te personave qe perdorin droga dhe perkeqesim te shendetit dhe mireqenjes ne pergjithesi.Ne kontekstin e politikave te drogave, termi "dekriminalizim" nenkupton heqjen e veprave/denimeve penale per aktivitetet e lidhura me perdorim te drogave. Modelet juridike te ketyre vendeve i zavendesojne sanskionet penale me ato civile ndersa disa sisteme nuk zbatojne denime.

https://www.talkingdrugs.org/drug-decriminalisation