🟩𝐏𝐞̈𝐫𝐠𝐣𝐢𝐠𝐣𝐣𝐚 𝐧𝐝𝐚𝐣 𝐬𝐟𝐢𝐝𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐦𝐛𝐫𝐨𝐣𝐭𝐣𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐭𝐞𝐤 𝐤𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐞𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐠𝐣𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐮𝐚𝐫𝐚, 𝐮𝐝𝐡𝐞̈𝐡𝐞𝐪𝐮𝐫 𝐧𝐠𝐚 𝐈𝐧𝐨𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢, 𝐄𝐝𝐮𝐤𝐢𝐦𝐢 𝐝𝐡𝐞 𝐅𝐮𝐧𝐤𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞

Është mbajtur takim me Drejtorin e Departamentit për politika sociale dhe familjare z. Mentor Morina, ne takim është diskutuar mbi implementimin e aktiviteteve te projektit RELIEF, si dhe mbi vazhdimin e bashkëpunimit në ofrimin e shërbimeve të  përbashkëta sociale dhe familjare.