Detoksikimi ose pastrimi i organizmit nga drogat, është procedure mjekësore, që realizohet 1 ose 2 x në dite për përdorues të drogave opiate (heroinë, morfinë) duke marrë parasysh shkallën e varësisë nga drogat. Gjatë kësaj procedure jepet tretje fiziologjike intravenoze, e cila administrohet bazuar në konsultat me mjekun përkatës, sipas protokolleve mjekësore për trajtim të sëmundjeve të varësisë.


Shërbimi është ambulantor (jo hospitalizim) d.m.th, me qëndrim ditor për klientë, gjatë marrjes së terapisë.
Updated: 21/03/2022 14:03:17