Ambulanca Specialistike e Psikiatrisë dhe Psikologjisë Klinike “Labyrinth”, ofron këto shërbime të trajtimit të varësisë nga drogat dhe alkooli:
  • Këshillim dhe psikoterapi individuale
  • Këshillim dhe psikoterapi familjare dhe në çift
  • Detoksikim ambulantor për drogat opiate
  • Terapi Mbajtëse me Metadon (pa pagesë)
  • Përshkrim i barërave dhe konsulta me psikiatrin
  • Teste të shpejta për detektimin e drogës në organizëm
  • Programe të strukturuara për parandalimin e rikthimit në droga (relaps)

Updated: 21/03/2022 14:01:06