X
GO
en-GBsq-ALsr-Latn-RS

Për ne

Mirë se vini në Labirint

Mirë se vini në Labirint
SuperUser Account
/ Categories: About Us

E themeluar në vitin 2002, Qendra “Labyrinth” merret me parandalimin e abuzimit të drogave dhe alkoolit, trajtimin e varësisë nga drogat dhe alkooli, si dhe zvogëlimin e dëmeve që lidhen me injektimin e drogave. Në kuadër të qendrës “Labyrinth” funksionojnë tri qendra: Qendra në Prishtinë me njësitë në Gjilan dhe Prizren.

Sektori i parandalimit, i  cili funksionon në kuadër të qendrës “Labyrinth”,  merret me informimin dhe edukimin e përdoruesve të drogës si dhe opinionin e gjerë, me fokus të veçantë te të rinjtë, për drogat dhe rreziqet të cilat i sjellë abuzimi i tyre. Në kuadër të këtij sektori, realizohen projekte të ndryshme edukative dhe informuese për të rinjtë, si dhe ofrohen trajnime psiko-sociale për OJQ-të dhe OQ-të.

Sektori i trajtimit, i cili përbëhet nga profesionistë të fushës së mjekësisë dhe psikologjisë, merret me trajtimin e varësisë nga drogat dhe alkooli, duke përfshirë këshillim, psikoterapi, farmakoterapi, Terapi Mbajtëse me Metadon, detoksikim ambulantor për drogat opiate, si dhe teste të shpejta të detektimit të drogës në organizëm.

Labyrinth është i liçencuar nga Ministria e Shëndetësisë për shërbimet psikiatrike dhe të psikologjisë klinike me emrin “Ambulanca Specialistike e Psikiatrisë dhe Psikologjisë Klinike”(Nr./Br. 46/2017), si dhe është e pajisur me liçencën për Operim me Narkotik, nga Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale, L6i-010.

Print
286358 Rate this article:
.5

Theme picker

 

Safet Blakaj

Drejtor ekzekutiv dhe themelues i OJQ “Labyrinth”

Ekspertiza profesionale dhe edukimi:
• Studime bachelor dhe master në Defektologji në Universitetin e Beogradit, Specializimi në lëminë e Adiktologjisë/Varësisë;

Përvoja klinike:
Që nga viti 1997, edhe sot vazhdon të punoj ne programet parandaluese dhe të trajtimit me përdorues të drogave; Konsulent në burgjet e Kosovës (11 vite përvojë)

Profesionistët


Takohuni me profesionistët tanë:

Për caktimin e terminëve për seancë, mund të telefononi në: +381 38 230 104
Gentiana Kuqi Tishukaj e mërkurë, 31 janar 20180

Gentiana Kuqi Tishukaj

 

 

 

 

Brikenë Bunjaku e mërkurë, 31 janar 20180

Brikenë Bunjaku

Psikologe e Këshillimit
Brikena Krasniqi Hoti e mërkurë, 31 janar 20180

Brikena Krasniqi Hoti

Specialiste e Psikologjisë Klinike dhe Psikoterapisë
RSS

Theme picker

Zyra në Prishtinë

Kontakti Prishtinë
Rr. Gazmend Zajmi, Nr. 42
10 000, Prishtinë, Kosovë
Tel: +381(0)38/230104
E-mail: labirinti@gmail.com

Zyra në Gjilan

Kontakti Gjilan
Rr. Adem Jashari, Nr. 94/B
60 000 Gjilan, Kosovë
Tel: 0280 32 54 00
E-mail: labirinti@gmail.com

Zyra në Prizren

Kontakti Prizeren
Rr. Marin Barleti, Nr. 5
20 000 Prizren, Kosovë
Tel: 029 22 30 21
E-mail: labirinti.pz@gmail.com

Na kontaktoni

Your Contact Information

Your Feedback