Manual për trajtimin e rasteve të përdorimit të drogës

Prill 2019

Varësia nga përdorimi i drogës është një dukuri prezente në shumicën e shoqërive. Trajtimi i kësaj dukurie kërkon një qasje të qartë dhe koherente nga institucionet dhe komuniteti.

Ky manual udhëzues është dizajnuar të jetë një burim praktik i informatave për menaxhimin dhe trajtimin e varësisë nga përdorimi i drogave. Materiali i prezantuar ka për qëllim të jetë me vlerë në një gamë të gjerë kontekstesh duke përfshirë informacion rreth metodave të përgjithshme të menaxhimit dhe intervenimit të rasteve të përdorimit të drogës si dhe respektimin e ligjeve vendore dhe parimeve ndërkombëtare.

Shkarko këtu