X
GO
en-GBsq-ALsr-Latn-RS

Counseling and initial testing for HIV hepatitis b and c

Qendra për KTV për HIV në Labyrinth ofron shërbime për Këshillim dhe Testim Vullnetar për HIV/AIDS, Hepatit B dhe C. Kjo qëndër ka filluar punën në vitin 2002 në Labyrinth në Prishtinë, ndërsa në kuadër të Programit të Fondit Global për Parandalimin e HIV-it, në vitin 2009 ka filluar punën edhe në dy qendrat tjera, në Prizren dhe Gjilan.

Kjo qendër ka këto qëllime:
•    T'u sigurohet një qasje më e lehtë në testimin e personave me rrezik të lartë në HIV­ infeksion siç janë Përdoruesit e Drogave Injektuese;
•    Të ofroj falas shërbimet e HIV testimit;
•    Të siguroj Këshillim cilësor para dhe pas testimit.
•    Inkurajimi  i grupeve të rrezikut të lartë për tu testuar;
•    Ofrimi i informacioneve të sakta për HIV  transmisionin;
•    Sforcimi i ndryshimit të sjelljeve, seksit të sigurt (përmes përdorimit të kondomit) dhe përdorimit të gjilpërave sterile;
 

Print
4635 Rate this article:
No rating

Theme picker

Prishtina Office

Kontakti Prishtinë
Str. Gazmend Zajmi, No. 42
10 000, Prishtina, Kosovo
Phone: +381(0)38/230104
E-mail: labirinti@gmail.com

Gjilan Office

Kontakti Gjilan
Str. Adem Jashari, No. 94/B
60 000 Gjilan, Kosovo
Phone: 0280 32 54 00
E-mail: labirinti@gmail.com

Prizren Office

Kontakti Prizeren
Str. Marin Barleti, No. 5
20 000 Prizren, Kosovo
Phone: 029 22 30 21
E-mail: labirinti.pz@gmail.com

Contact Us

Your Contact Information

Your Feedback