X
GO
en-GBsq-ALsr-Latn-RS

Programi i Fondit Global për parandalimin e HIV-it-Komponenta e Përdorueseve të Drogave Injektuese

SuperUser Account
/ Categories: The Global Fund

Labyrinth është nën-marrës i grantit të Fondit Global për HIV-in në Kosovë, përmes CDF (Community Development Fund), në kuadër të Programit për Parandalimin e HIV-it. Ky program fokusohet në parandalimin e HIV-it dhe zvogëlimin e dëmeve në mesin e popullatave vulnerabile, i cili ka nisur te implementohet në fund të vitit 2008.

Programi i  Fondit Global në Labyrinth-komponenta për Përdoruesit e Drogave me Injektim, ka për bazë Programin e Zvogëlimit të Dëmit, duke përfshirë ofrimin e këtyre shërbimeve në tre qendrat e Labyrinth-it: në Prishtinë, në Prizren dhe në Gjilan:

Programi i shkëmbimit të shiringave dhe gjilpërave sterile
Këshillimi dhe Testimi Vullnetarë për HIV, Hepatit B dhe C
Shërbimet psikosociale për përdoruesit e drogave me injektim dhe familjarët e tyre
Shërbimet mjekësore dhe psikiatrike
Këshillimi Peer to Peer
Facilitimi i grupeve te Vet-Ndihmës për Përdoruesit e Drogave me Injektim
Aktivizimi i vullnetarëve për pastrimin e vendeve nga shiringat dhe gjilpërat


Terapia Mbajtëse me Metadon ofrohet vetëm në qendrën Labyrinth në Prishtinë.

Të gjitha këto shërbime janë pa pagesë.

Print
8781 Rate this article:
No rating

Theme picker

Prishtina Office

Kontakti Prishtinë
Str. Gazmend Zajmi, No. 42
10 000, Prishtina, Kosovo
Phone: +381(0)38/230104
E-mail: labirinti@gmail.com

Gjilan Office

Kontakti Gjilan
Str. Adem Jashari, No. 94/B
60 000 Gjilan, Kosovo
Phone: 0280 32 54 00
E-mail: labirinti@gmail.com

Prizren Office

Kontakti Prizeren
Str. Marin Barleti, No. 5
20 000 Prizren, Kosovo
Phone: 029 22 30 21
E-mail: labirinti.pz@gmail.com

Contact Us

Your Contact Information

Your Feedback