X
GO
en-GBsq-ALsr-Latn-RS

About Us

Welcome to Labyrinth

Welcome to Labyrinth
SuperUser Account
/ Categories: About Us

E themeluar në vitin 2002, Qendra “Labyrinth” merret me parandalimin e abuzimit të drogave dhe alkoolit, trajtimin e varësisë nga drogat dhe alkooli, si dhe zvogëlimin e dëmeve që lidhen me injektimin e drogave. Në kuadër të qendrës “Labyrinth” funksionojnë tri qendra: Qendra në Prishtinë me njësitë në Gjilan dhe Prizren.

Sektori i parandalimit, i  cili funksionon në kuadër të qendrës “Labyrinth”,  merret me informimin dhe edukimin e përdoruesve të drogës si dhe opinionin e gjerë, me fokus të veçantë te të rinjtë, për drogat dhe rreziqet të cilat i sjellë abuzimi i tyre. Në kuadër të këtij sektori, realizohen projekte të ndryshme edukative dhe informuese për të rinjtë, si dhe ofrohen trajnime psiko-sociale për OJQ-të dhe OQ-të.

Sektori i trajtimit, i cili përbëhet nga profesionistë të fushës së mjekësisë dhe psikologjisë, merret me trajtimin e varësisë nga drogat dhe alkooli, duke përfshirë këshillim, psikoterapi, farmakoterapi, Terapi Mbajtëse me Metadon, detoksikim ambulantor për drogat opiate, si dhe teste të shpejta të detektimit të drogës në organizëm.

Labyrinth është i liçencuar nga Ministria e Shëndetësisë për shërbimet psikiatrike dhe të psikologjisë klinike me emrin “Ambulanca Specialistike e Psikiatrisë dhe Psikologjisë Klinike”(Nr./Br. 46/2017), si dhe është e pajisur me liçencën për Operim me Narkotik, nga Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale, L6i-010.

Print
286352 Rate this article:
.5

Theme picker

 

Safet Blakaj

Drejtor ekzekutiv dhe themelues i OJQ “Labyrinth”

Ekspertiza profesionale dhe edukimi:
• Studime bachelor dhe master në Defektologji në Universitetin e Beogradit, Specializimi në lëminë e Adiktologjisë/Varësisë;

Përvoja klinike:
Që nga viti 1997, edhe sot vazhdon të punoj ne programet parandaluese dhe të trajtimit me përdorues të drogave; Konsulent në burgjet e Kosovës (11 vite përvojë)

Professionals


Meet our professionals:

To set an appointment for seance, you can call us +381 38 230 104
Gentiana Kuqi Tishukaj 31 January 20180

Gentiana Kuqi Tishukaj

 

 

 

 

Brikenë Bunjaku 31 January 20180

Brikenë Bunjaku

Psikologe e Këshillimit
Brikena Krasniqi Hoti 31 January 20180

Brikena Krasniqi Hoti

Specialiste e Psikologjisë Klinike dhe Psikoterapisë
RSS

Theme picker

Prishtina Office

Kontakti Prishtinë
Str. Gazmend Zajmi, No. 42
10 000, Prishtina, Kosovo
Phone: +381(0)38/230104
E-mail: labirinti@gmail.com

Gjilan Office

Kontakti Gjilan
Str. Adem Jashari, No. 94/B
60 000 Gjilan, Kosovo
Phone: 0280 32 54 00
E-mail: labirinti@gmail.com

Prizren Office

Kontakti Prizeren
Str. Marin Barleti, No. 5
20 000 Prizren, Kosovo
Phone: 029 22 30 21
E-mail: labirinti.pz@gmail.com

Contact Us

Your Contact Information

Your Feedback