X
GO
en-GBsq-ALsr-Latn-RS

News

Është mbajtur Trajnimi për stafin mjekësor për çështjet e te drejtave te njeriut për përdoruesit e drogës “Afa” Prishtine

Është mbajtur Trajnimi për stafin mjekësor për çështjet e te drejtave te njeriut për përdoruesit e drogës “Afa” Prishtine

 

Organizata Joqeveritare “Labyrinth” ne kuader te projektit ''Fuqizimi dhe mbrojtja e te drejtave te njeriut tek perdoruesit e drogave ne Kosove(ENDURE),projekt i financuar nga BE-ja dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, mbajti një session dy ditorë të trajnimit mbi të Drejtat e njeriut tek përdoruesit e drogave në Kosovë, më 7 dhe 8 Marse 2018, në Hotel “Afa” Prishtië

Ky trajnim kishte per synim direct pjesmarrjën e shërbyesve shendetsore, duke synuar të involvojë komunitetin lokal ne luftën kundër përdorimit të drogës.

Pjesmarrësit e trajnimit vinin nga profesione shendetsore,duke perfshi Departmentin shëndëtesor të Burgjeve, Qendrën për punë sociale ne Prishtine, Zyren e avokatit të popullit, doctor familjar, sociology e psikolog.

Trajnimi rezultoj të jetë mjaft bashkëpunues dhe interaktiv, me punëtori të shumta të përfunduara nga pjesmarrësit, me grupe punuese, prezentime dhe rekomandime në fushën e përmirsimeve të Drejtat e njeriut tek përdoruesit e drogave.

Në trajnim morrën pjesë 32 persona në total, duke përfshirë këtu dhe trajnerën Jan Stola

 

Categories: NewsBlog
Tags:
Rate this article:
No rating
Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Latest Publications

Exploratory prison

Exploratory prison

Short summary for Exploratory prison(10)

Short summary for Exploratory prison(10)111

IMPACT Final Report Kosovo HV

IMPACT Final Report Kosovo HV

Short Description

Mbroje-veten-per-tburgosur-english(9)

Mbroje-veten-per-tburgosur-english(9)
RSS

Prishtina Office

Kontakti Prishtinë
Str. Gazmend Zajmi, No. 42
10 000, Prishtina, Kosovo
Phone: +381(0)38/230104
E-mail: labirinti@gmail.com

Gjilan Office

Kontakti Gjilan
Str. Adem Jashari, No. 94/B
60 000 Gjilan, Kosovo
Phone: 0280 32 54 00
E-mail: labirinti@gmail.com

Prizren Office

Kontakti Prizeren
Str. Marin Barleti, No. 5
20 000 Prizren, Kosovo
Phone: 029 22 30 21
E-mail: labirinti.pz@gmail.com

Contact Us

Your Contact Information

Your Feedback